Kotva
Aktuality
rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
5.6.2018

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (Velikost: 553.9 kB)

přerušení provozu v době letních prázdnin
21.5.2018

Přerušení provozu v době letních prázdnin od 9.7. do 26.8.2018. (Velikost: 107.37 kB)

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
23.4.2018

dokument ke stažení (Velikost: 554.65 kB)

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
11.4.2018

dokument ke stažení (Velikost: 553.44 kB)

 

Velké věci v malé jídelně (2)
2.2.2018

 V další části rozhovoru si přečtete jak motivovat malé strávníky a seznámíte se se zkušenostmi pracovnic jídelny z Petrohradu z finále soutěže o Nejlepší školní oběd. Dozvíte se také, jak to dělají, když jedna ze dvou kuchařek onemocní a co je drží u práce ve školní jídelně. Článek naleznete zde: http://jidelny.cz/show.aspx?id=1833

 
 
Počítadlo
Online:
3

Dnes:
68

Posledních 7 dní:
1057

Posledních 30 dní:
3175

Celkem:
28903

Mapa webu
A
A
A

Vybavení školy


Materiální

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové.

V obou třídách jsou nainstalovány a ve výuce využívány interaktivní tabule.

Třídy jsou vybaveny novým nábytkem – výškově stavitelnými lavicemi a židlemi.

Ve spolupráci s Obcí Petrohrad byla vybavena školní zahrada novými průlezkami a houpačkami – šestihranem a věží.

 

Prostorové

Areál školy tvoří hlavní budova, sklad pomůcek na pracovní činnosti, zahrada. V areálu školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny.

Budova školy je dvoupodlažní. V přízemí budovy je umístěna tělocvična, školní jídelna, školní družina, sklad kuchyně, šatna mateřské školy, šatna základní školy a sociální zařízení, sklad učebních pomůcek.

V prvním poschodí jsou dvě třídy základní školy vybavené PC, třída mateřské školy, ředitelna, sociální zařízení pro mateřskou školu, sociální zařízení pro základní školu.

K budově školy patří pozemek, který je využíván pro potřeby tělesné výchovy, pracovních činností a pro potřeby školní družiny a mateřské školy. Děti a žáci mohou využít různých průlezek a houpačky, hřiště na míčové hry, běžeckou dráhu a doskočiště.

Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře není možné.

Celkový technický stav budovy je dobrý.

 

Hygienické

Dodržujeme vhodný režim vyučování s ohledem na hygienu učení, věk žáků, vhodný stravovací a pitný režim.

V našich prostorách je zdravé prostředí – podle platných norem (odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické vybavení prostorů).

Chráníme žáky před úrazy, násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.

Ve škole jsou označena všechna nebezpečná místa. Pravidelně jsou prováděny revize zařízení a prostor.

Pro dodržování pitného režimu žáků slouží prodej dotovaného školního mléka a nedotovaných nápojů.

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol.

Pro odpočinek je k dispozici školní družina, po celý rok školní zahrada s prolézačkami a hřištěm.