Kotva
Aktuality
rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
5.6.2018

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (Velikost: 553.9 kB)

přerušení provozu v době letních prázdnin
21.5.2018

Přerušení provozu v době letních prázdnin od 9.7. do 26.8.2018. (Velikost: 107.37 kB)

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
23.4.2018

dokument ke stažení (Velikost: 554.65 kB)

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
11.4.2018

dokument ke stažení (Velikost: 553.44 kB)

 

Velké věci v malé jídelně (2)
2.2.2018

 V další části rozhovoru si přečtete jak motivovat malé strávníky a seznámíte se se zkušenostmi pracovnic jídelny z Petrohradu z finále soutěže o Nejlepší školní oběd. Dozvíte se také, jak to dělají, když jedna ze dvou kuchařek onemocní a co je drží u práce ve školní jídelně. Článek naleznete zde: http://jidelny.cz/show.aspx?id=1833

 
 
Počítadlo
Online:
2

Dnes:
69

Posledních 7 dní:
1056

Posledních 30 dní:
3176

Celkem:
28904

Mapa webu
A
A
A

Dlouhodobé projekty


Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Do projektů se zapojí i děti MŠ.

Škola je zapojena do dlouhodobého projektu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu Recyklohraní škola vzdělává žáky v třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy.

Do mezinárodní spolupráce se škola zatím nezapojila.

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Škola se snaží navazovat spolupráci s organizacemi jejichž činnost pomáhá rozvíjet občanské povědomí žáků v různých oblastech života. Spolupracujeme se/s:

 • Zřizovatelem
 • Psychiatrickou léčebnou Petrohrad (div. představení, kulturní vystoupení)
 • Základní školou Kryry (návštěva žáků ve škole, účast na kulturních akcích, zajištění pomůcek, konzultace o přecházejících žácích)
 • Rodiči žáků

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Školu mohou rodiče žáků navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím.

V případě integrovaných žáků se specifickými poruchami škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem Žatec, PPP Rakovník.

O dění ve škole dává škola vědět na facebooku a v měsíčníku Lunaria.

 

 

Projekt - Chceme se společně zlepšovat

Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, příspěvková organizace

Název projektu: Chceme se společně zlepšovat

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001048

Období realizace: 1.9.2016 - 31.8.2018

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 492.182,- Kč hradíme následující aktivity:

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem