Kotva
Aktuality
Když v pekle sněžilo - zámek Libochovice
26.11.2018

V pátek 30.11.2018 jedeme s dětmi na zámek Libochovice. Zde je pro děti připraven interaktivní zážitkový program Když v pekle sněžilo o tom, co se stane, když zlý Zmatek uhasil v pekle oheň. Děti zažijí dobrodružnou cestu mezi nebem a peklem při hledání uhlíků na nový oheň pro čertíky. Organizátorem je Veselý školní autobus paní Marie Schürgerové, Přemyslova 859, Roudnice nad Labem. Veselý školní autobus nás do Libochovic a zpět také dopraví. Odjíždíme tedy 30.11.2018 v 8,45 hod od školy a vracíme se kolem 13,00 hod ke škole.

Fotografování dětí
13.11.2018

Firma Photodienst Brno bude děti fotografovat na kolekci fotografií se zimní tématikou dne 23.11.2018.

Scůzka rodičů a revitalizace školní zahrady
29.10.2018

Ve čtvrtek 1.11.2018 v 16,00 hod se koná schůzka rodičů dětí MŠ a žáků ZŠ. Na programu je mimo jiné beseda s odborníky z MAS Vladař na téma revitalizace školní zahrady.

uzavření mateřské školy
26.10.2018

Oznamuji, že mateřská škola bude v době podzimních prázdnin uzavřena ve dnech 29. - 30.10.2018. V provozu bude opět od 31.10.2018.

Zdravíkov a Semtamovice
22.10.2018

Zdravíkov (Velikost: 14.24 kB)

 

 ruka (Velikost: 416.21 kB)

Zdravíkov a Semtamovice (Velikost: 668.08 kB)

Velké věci v malé jídelně (2)
2.2.2018

 V další části rozhovoru si přečtete jak motivovat malé strávníky a seznámíte se se zkušenostmi pracovnic jídelny z Petrohradu z finále soutěže o Nejlepší školní oběd. Dozvíte se také, jak to dělají, když jedna ze dvou kuchařek onemocní a co je drží u práce ve školní jídelně. Článek naleznete zde: http://jidelny.cz/show.aspx?id=1833

 
 
Školní maily

 
 
Počítadlo
Online:
1

Dnes:
47

Posledních 7 dní:
1159

Posledních 30 dní:
4977

Celkem:
44685

Mapa webu
A
A
A

Učební plán


Učební plán

 

1. stupeň 1. – 4. (5.) ročník

 Celkem povinně hodin 21 22 24 25 26 118
 oblasti    předměty  1. roč.   2. roč.   3. roč.   4. roč.   5. roč.   součet 
 Jazyk a jazyková komunikace  35   Českýjazyk a lit. 8 7+1 8 7+1 5+2 35+4
9  Cizí jazyk (Aj)   0+1 3 3 3 9+1
 Matematika a její aplikace 20  Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5
 Informační a komunikační technologie   1  Informační a komunikační technologie   - - - - 1 1
 Člověk a jeho svět 12  Prvouka 2 2 2+1 - - 6+1
 Vlastivěda - - - 1+1 2 3+1
 Přírodověda - - - 2 1+1 3+1
 Umění a kultura 12  Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
 Výtvarná výchova 1+1 2 1 1 2 7+1
 Člověk a zdraví 10  Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
 Člověk a svět práce 5  Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5
 Disponibilní časové dotace 14   2 3 2 3 4 14
 Celková povinná časová dotace   118

 

Poznámky k učebnímu plánu

Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie v 5. roč. (ve spádové ZŠ Kryry) zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky.

Český jazyk – v 1.ročníku má předmět komplexní charakter, od 2.ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu.

Tělesná výchova – v 1. – 4. ročníku probíhá výuka plavání vždy v rozsahu 10 vyučovacích hodin.

5.ročník – je zde uvedena hodinová dotace navazující úplné spádové školy v Kryrech.

Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech je využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy.

Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech (viz tabulka v Charakteristika ŠVP).

Výuka je realizována v týdenních cyklech, které jsou zaznamenávány do třídní knihy, převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou krátkodobých projektů (jednodenních).