Kotva
Aktuality
rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
5.6.2018

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (Velikost: 553.9 kB)

přerušení provozu v době letních prázdnin
21.5.2018

Přerušení provozu v době letních prázdnin od 9.7. do 26.8.2018. (Velikost: 107.37 kB)

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
23.4.2018

dokument ke stažení (Velikost: 554.65 kB)

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
11.4.2018

dokument ke stažení (Velikost: 553.44 kB)

 

Velké věci v malé jídelně (2)
2.2.2018

 V další části rozhovoru si přečtete jak motivovat malé strávníky a seznámíte se se zkušenostmi pracovnic jídelny z Petrohradu z finále soutěže o Nejlepší školní oběd. Dozvíte se také, jak to dělají, když jedna ze dvou kuchařek onemocní a co je drží u práce ve školní jídelně. Článek naleznete zde: http://jidelny.cz/show.aspx?id=1833

 
 
Počítadlo
Online:
1

Dnes:
80

Posledních 7 dní:
1065

Posledních 30 dní:
3183

Celkem:
28915

Mapa webu
A
A
A

Charakteristika školy


Úplnost a velikost školy

Základní škola Petrohrad, Černčice 3 je neúplná škola se 4 postupnými ročníky, rodinného typu. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd. Ročníky spojujeme podle počtu žáků v daném školním roce (zpravidla 1.a 2.ročník; 3. a 4.ročník). Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, patříme mezi inkluzívní školy.

Žáci pokračují v základním vzdělávání ve spádové Základní škole Kryry.

Před školou jsou autobusové zastávky (žáci dojíždí z Petrohradu, Bílence). Škola stojí na samém začátku vesnice Černčice přijíždíme-li k ní z obce Kryry.

Škola vykonává činnost:

  • Základní školy – kapacita 35 žáků
  • Mateřské školy – kapacita 18 dětí
  • Školní družiny – kapacita 30 žáků
  • Školní jídelny – kapacita 58 jídel

 

Charakteristika žáků

Kromě žáků z Černčic tvoří výraznou část žáci dojíždějící z Petrohradu a Bílence. Ve škole se zatím nevzdělávají děti cizích státních příslušníků. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

 

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 učitelé ZŠ, 1 vychovatelka školní družiny, učitelka mateřské školy a asistent pedagoga. Sbor je tvořen ženami středního a mladšího věku. Pedagogický sbor je kvalifikovaný. Všichni pedagogové přistupují ke své práci zodpovědně, respektují individuální zvláštnosti a potřeby každého žáka.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní různých forem dalšího vzdělávání. Prioritními oblastmi DVPP jsou moderní metody v didaktice předmětů.

Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce.