Kotva
Aktuality
zápis do základní školy a mateřské školy
13.3.2019

Ředitelka školy vyhlašuje zápis dětí do 1.ročníku základní školy na 16.4.2019 a zápis dětí do mateřské školy na 14.5.2019.

Zdravíkov a Semtamovice
22.10.2018

Zdravíkov (Velikost: neznámá)

 ruka (Velikost: neznámá)

Zdravíkov a Semtamovice (Velikost: neznámá)

Velké věci v malé jídelně (2)
2.2.2018

 V další části rozhovoru si přečtete jak motivovat malé strávníky a seznámíte se se zkušenostmi pracovnic jídelny z Petrohradu z finále soutěže o Nejlepší školní oběd. Dozvíte se také, jak to dělají, když jedna ze dvou kuchařek onemocní a co je drží u práce ve školní jídelně. Článek naleznete zde: http://jidelny.cz/show.aspx?id=1833

Školní maily

Počítadlo

Nahrávám data...

Mapa webu

Charakteristika školy


Úplnost a velikost školy

Základní škola Petrohrad, Černčice 3 je neúplná škola se 4 postupnými ročníky, rodinného typu. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd. Ročníky spojujeme podle počtu žáků v daném školním roce (zpravidla 1.a 2.ročník; 3. a 4.ročník). Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, patříme mezi inkluzívní školy.

Žáci pokračují v základním vzdělávání ve spádové Základní škole Kryry.

Před školou jsou autobusové zastávky (žáci dojíždí z Petrohradu, Bílence). Škola stojí na samém začátku vesnice Černčice přijíždíme-li k ní z obce Kryry.

Škola vykonává činnost:

  • Základní školy – kapacita 35 žáků
  • Mateřské školy – kapacita 18 dětí
  • Školní družiny – kapacita 30 žáků
  • Školní jídelny – kapacita 58 jídel

 

Charakteristika žáků

Kromě žáků z Černčic tvoří výraznou část žáci dojíždějící z Petrohradu a Bílence. Ve škole se zatím nevzdělávají děti cizích státních příslušníků. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

 

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 učitelé ZŠ, 1 vychovatelka školní družiny, učitelka mateřské školy a asistent pedagoga. Sbor je tvořen ženami středního a mladšího věku. Pedagogický sbor je kvalifikovaný. Všichni pedagogové přistupují ke své práci zodpovědně, respektují individuální zvláštnosti a potřeby každého žáka.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní různých forem dalšího vzdělávání. Prioritními oblastmi DVPP jsou moderní metody v didaktice předmětů.

Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce.