Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní družina


Školní družina je součástí základní školy a sídlí v budově školy. Její kapacita je 25 žáků. Je v provozu denně po vyučování do 16:15 hod. po celý školní rok, začíná prvním školním dnem a končí poslední den školního roku. Pobyt ve školní družině je zdarma.

Žáka do školní družiny přihlašují rodiče na začátku školního roku prostřednictvím přihlášky, na které uvedou informace o žákovi, rozsah docházky, způsob a čas odchodu žáka z družiny. O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy.

Mezi hlavní úkoly činnosti školní družiny patří vytváření klidného a bezpečného trávení volného času žáků po ukončení školní výuky s přihlédnutím k dalším zájmovým činnostem (esteticko-výchovná, pracovně-technická, sportovní, přírodovědná a rekreační).

Školní družina pracuje podle ŠVP a zaměřuje se hlavně na tyto činnosti:

  • zájmová – výtvarná, pracovní, hudební, dramatická, literární
  • rekreační a sportovní – hry, sporty a cvičení v tělocvičně, na školní zahradě
  • výchovná a vzdělávací – didaktické hry, dopravní a ekologická činnost, práce na počítači
  • spontánní a odpočinková – relaxace, spontánní hry, poslech hudby, četba   

Aktivity školní družiny:

  • odpočinkové činnosti – četba pohádek, básní, říkadel, poslech písniček a hudby, prohlížení knih a časopisů, vyprávění pohádek, příběhů a zážitků, manipulační, stolní a společenské hry, besedy na dané téma
  • výtvarné, pracovní a estetické činnosti – kreslení pastelkami, křídou, uhlem, fixy, tužkou, tuší, zmizíkem, malování, experimentování s barvami, zapouštění barev, otiskování, tupování, batikování, modelování, práce s papírem (vystřihování, lepení, skládání, máčení a tvarování), zhotovování prostorových výrobků, vytváření koláží z papíru, textilu a přírodnin, práce s netradičním materiálem, vytváření doplňků ke hrám, příprava výrobků k výzdobě školy
  • hudebně pohybové činnosti – zpěv písní, poslech hudby a písní, hudební hádanky, sluchové hry, rytmizace písní a říkadel, hra na dětské hudební nástroje, cvičení při hudbě, tanec, procvičování rytmů, dechová cvičení, poslech muzikálových písní a hudby
  • sportovní a rekreační činnosti – míčové a pohybové hry, hry na orientaci, využití tělocvičny, školní zahrady, sportovního nářadí a náčiní, sportovní soutěže, olympiády, netradiční sporty, letní a zimní sporty, hry a činnosti na pískovišti a průlezkách
  • příprava na vyučování – práce na počítači (základní obsluha, malování, výukové programy), didaktické a námětové hry, hry se slovy a rýmy, hádanky, doplňovačky, rébusy, kvízy, labyrinty, puzzle, pexeso, ověřování a upevňování školních poznatků, besedy a exkurze
  • příležitostní činnosti – výtvarné soutěže, drakiáda, šipkovaná, módní přehlídka, vánoční besídka, masopust, svátek svatého Valentýna, vítání jara, měsíc knihy a měsíc bezpečnosti, velikonoční dílny, čarodějnice, Den Země, Den matek, Den rodiny, Den dětí, sportovní olympiáda, školní akademie

Vychovatelka: Denisa Holečková, DiS.

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.