Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Dlouhodobé projekty


Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Do projektů se zapojují i děti MŠ.

 

Do mezinárodní spolupráce se škola zatím nezapojila.

 

Chceme se společně zlepšovat IIl

Příjemce dotace:Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, příspěvková organizace

 

Název projektu:Chceme se společně zlepšovat III

 

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017697

 

Období realizace:1. 2. 2021 – 31. 1. 2023

 

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ.

 

 

Z finančních prostředků v celkové výši 457.564 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

 

Mateřská škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro MŠ

Projektový den v MŠ

Projektový den mimo MŠ

 

 

Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den v ZŠ

Projektový den mimo ZŠ

Chceme se společně zlepšovat II

 

Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, příspěvková organizace

 

Název projektu: Chceme se společně zlepšovat II

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008850

 

Období realizace: 1.9.2018-31.8.2020

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 880.664,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Mateřská škola:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Projektový den v MŠ

Projektový den mimo MŠ

 

Základní škola:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den mimo ZŠ

 

Školní družina:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Projektový den ve ŠD

 

RECYKLOHRANÍ

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky a pořádají ho neziskové organizace ASEKOL, ECOBAT a EKO-KO. Program nejenže vzdělává a motivuje žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Hlavním cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.

V rámci projektu je škola vybavena sběrnými nádobami na drobné baterie a elektrozařízení. Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (např. mobil, kalkulačku, elektrohračku, drobné počítačové vybavení) nebo baterie a akumulátory. Recyklohraní se účastní jak děti z mateřské školy, tak i žáci ze základní školy. Zapojují se do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají a vždy přizpůsobí věku dítěte. V každém školním roce proběhnou asi čtyři kola s různým tematickým zadáním. Za splnění úkolů nebo nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení získává škola body, za něž žákům pořizujeme různé učební pomůcky, hry a vybavení pro volný čas dle katalogu odměn.