Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Dlouhodobé projekty


Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Do projektů se zapojují i děti MŠ.

 

Do mezinárodní spolupráce se škola zatím nezapojila.

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU

 

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Chceme se společně zlepšovat IIl

Příjemce dotace:Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, příspěvková organizace

 

Název projektu:Chceme se společně zlepšovat III

 

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017697

 

Období realizace:1. 2. 2021 – 31. 1. 2023

 

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ.

 

 

Z finančních prostředků v celkové výši 457.564 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

 

Mateřská škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro MŠ

Projektový den v MŠ

Projektový den mimo MŠ

 

 

Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den v ZŠ

Projektový den mimo ZŠ

 

 

RECYKLOHRANÍ

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky a pořádají ho neziskové organizace ASEKOL, ECOBAT a EKO-KO. Program nejenže vzdělává a motivuje žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Hlavním cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.

V rámci projektu je škola vybavena sběrnými nádobami na drobné baterie a elektrozařízení. Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (např. mobil, kalkulačku, elektrohračku, drobné počítačové vybavení) nebo baterie a akumulátory. Recyklohraní se účastní jak děti z mateřské školy, tak i žáci ze základní školy. Zapojují se do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají a vždy přizpůsobí věku dítěte. V každém školním roce proběhnou asi čtyři kola s různým tematickým zadáním. Za splnění úkolů nebo nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení získává škola body, za něž žákům pořizujeme různé učební pomůcky, hry a vybavení pro volný čas dle katalogu odměn.

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.