Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní družina


Školní družina je součástí základní školy a sídlí v budově školy. Její kapacita je 25 žáků. Je v provozu denně po vyučování do 15.30 hod. po celý školní rok, začíná prvním školním dnem a končí poslední den školního roku. Pobyt ve školní družině je zdarma.

Žáka do školní družiny přihlašují rodiče na začátku školního roku prostřednictvím přihlášky, na které uvedou informace o žákovi, rozsah docházky, způsob a čas odchodu žáka z družiny. O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy.

Mezi hlavní úkoly činnosti školní družiny patří vytváření klidného a bezpečného trávení volného času žáků po ukončení školní výuky s přihlédnutím k dalším zájmovým činnostem (esteticko-výchovná, pracovně-technická, sportovní, přírodovědná a rekreační).

Školní družina pracuje podle ŠVP a zaměřuje se hlavně na tyto činnosti:

  • zájmová – výtvarná, pracovní, hudební, dramatická, literární
  • rekreační a sportovní – hry, sporty a cvičení v tělocvičně, na školní zahradě
  • výchovná a vzdělávací – didaktické hry, dopravní a ekologická činnost, práce na počítači
  • spontánní a odpočinková – relaxace, spontánní hry, poslech hudby, četba   

Aktivity školní družiny:

  • odpočinkové činnosti – četba pohádek, básní, říkadel, poslech písniček a hudby, prohlížení knih a časopisů, vyprávění pohádek, příběhů a zážitků, manipulační, stolní a společenské hry, besedy na dané téma
  • výtvarné, pracovní a estetické činnosti – kreslení pastelkami, křídou, uhlem, fixy, tužkou, tuší, zmizíkem, malování, experimentování s barvami, zapouštění barev, otiskování, tupování, batikování, modelování, práce s papírem (vystřihování, lepení, skládání, máčení a tvarování), zhotovování prostorových výrobků, vytváření koláží z papíru, textilu a přírodnin, práce s netradičním materiálem, vytváření doplňků ke hrám, příprava výrobků k výzdobě školy
  • hudebně pohybové činnosti – zpěv písní, poslech hudby a písní, hudební hádanky, sluchové hry, rytmizace písní a říkadel, hra na dětské hudební nástroje, cvičení při hudbě, tanec, procvičování rytmů, dechová cvičení, poslech muzikálových písní a hudby
  • sportovní a rekreační činnosti – míčové a pohybové hry, hry na orientaci, využití tělocvičny, školní zahrady, sportovního nářadí a náčiní, sportovní soutěže, olympiády, netradiční sporty, letní a zimní sporty, hry a činnosti na pískovišti a průlezkách
  • příprava na vyučování – práce na počítači (základní obsluha, malování, výukové programy), didaktické a námětové hry, hry se slovy a rýmy, hádanky, doplňovačky, rébusy, kvízy, labyrinty, puzzle, pexeso, ověřování a upevňování školních poznatků, besedy a exkurze
  • příležitostní činnosti – výtvarné soutěže, drakiáda, šipkovaná, módní přehlídka, vánoční besídka, masopust, svátek svatého Valentýna, vítání jara, měsíc knihy a měsíc bezpečnosti, velikonoční dílny, čarodějnice, Den Země, Den matek, Den rodiny, Den dětí, sportovní olympiáda, školní akademie

Vychovatelka: Denisa Holečková, DiS.