Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Historie školy


Škola byla založena v roce 1908 jako jednotřídní, slavnostně otevřena byla v roce 1909. Vyučovalo se v ní německy. V roce 1919 se do budovy přestěhovala i státní česká škola, která byla zrušena v roce 1938 po zabrání Sudet. Ve škole se začalo vyučovat opět česky 1.10.1946. Německá škola byla zrušena. V roce 1967 byla sloučena se školou v Petrohradě a přesídlila do Petrohradu. V budově v Černčicích zůstala pouze mateřská škola, která zde byla zřízena v roce 1952. Základní škola zahájila vyučování v renovované původní budově 1. září 1978 a sloužila jako jediná škola pro sloučené obce Petrohrad, Bílenec a Černčice. Současně byla zřízena i školní družina a školní jídelna. V srpnu 1993 se do budovy základní školy přestěhovala mateřská škola. Ke sloučení základní školy a mateřské školy došlo 1.9.1993. Spojení mateřské a základní školy je nejen organizační, ale celou koncepcí vzdělávacího programu.

Co chceme a kam směřujeme

Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci:

Chceme, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům.
Chceme být prosperující školou moderního stylu.
Cílem je společný zájem poznávat, prožívat a tvořit v bezpečném prostředí vně i uvnitř školy, 
postaveném na 4 principech učení:
učit se znát, učit se jak na to, učit se žít a učit se být.

Jak se dělá pohoda

Jsme školou otevřenou komunikaci a spolupráci - "Každý problém se dá řešit, pokud o něm dokážeme společně hovořit."

Hlásíme se k inovativním školám (činnostní, kooperativní a projektové vyučování, čtením a psaním ke kritickému myšlení, genetická metoda čtení) – "Každý žák má větší motivaci k učení, pokud je podáno zajímavou formou."

Pracujeme malotřídně, tj. spojujeme 2 ročníky v jedné třídě – "Větší prostupnost mezi ročníky umožňuje individuální přístup k nadaným žákům a přirozenou spolupráci žáků."

Integrujeme do běžných tříd žáky s SPU a některými tělesnými handicapy - "Každý žák je jedinečná osobnost, která dokáže druhé obohatit."

Umožňujeme práci s počítačem – "Svět kolem nás nabízí mnoho zajímavých informací a možností."

Spojením školy mateřské se základní usnadňujeme přivykání prvňáčků na školu – "Každý prvňáček se cítí a učí lépe v prostředí a s lidmi, které už zná a kteří znají jeho."

Máme k dispozici školní zahradu – "Na čerstvém vzduchu zdravé tělo, zdravý duch i zdravý rozum."

Roční práci provází řada školních tradic, které obohacují kulturní život v našich obcích – "Společná zábava podporuje společnou práci a dobré mezilidské vztahy."