Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Historie školy


Škola byla založena v roce 1908 jako jednotřídní, slavnostně otevřena byla v roce 1909. Vyučovalo se v ní německy. V roce 1919 se do budovy přestěhovala i státní česká škola, která byla zrušena v roce 1938 po zabrání Sudet. Ve škole se začalo vyučovat opět česky 1.10.1946. Německá škola byla zrušena. V roce 1967 byla sloučena se školou v Petrohradě a přesídlila do Petrohradu. V budově v Černčicích zůstala pouze mateřská škola, která zde byla zřízena v roce 1952. Základní škola zahájila vyučování v renovované původní budově 1. září 1978 a sloužila jako jediná škola pro sloučené obce Petrohrad, Bílenec a Černčice. Současně byla zřízena i školní družina a školní jídelna. V srpnu 1993 se do budovy základní školy přestěhovala mateřská škola. Ke sloučení základní školy a mateřské školy došlo 1.9.1993. Spojení mateřské a základní školy je nejen organizační, ale celou koncepcí vzdělávacího programu.

Co chceme a kam směřujeme

Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci:

Chceme, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům.
Chceme být prosperující školou moderního stylu.
Cílem je společný zájem poznávat, prožívat a tvořit v bezpečném prostředí vně i uvnitř školy, 
postaveném na 4 principech učení:
učit se znát, učit se jak na to, učit se žít a učit se být.