Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vybavení školy


Materiální

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové.

V obou třídách jsou nainstalovány a ve výuce využívány interaktivní tabule.

Třídy jsou vybaveny novým nábytkem – výškově stavitelnými lavicemi a židlemi.

Ve spolupráci s Obcí Petrohrad byla vybavena školní zahrada novými průlezkami a houpačkami – šestihranem a věží.

 

Prostorové

Areál školy tvoří hlavní budova, sklad pomůcek na pracovní činnosti, zahrada. V areálu školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny.

Budova školy je dvoupodlažní. V přízemí budovy je umístěna tělocvična, školní jídelna, školní družina, sklad kuchyně, šatna mateřské školy, šatna základní školy a sociální zařízení, sklad učebních pomůcek.

V prvním poschodí jsou dvě třídy základní školy vybavené PC, třída mateřské školy, ředitelna, sociální zařízení pro mateřskou školu, sociální zařízení pro základní školu.

K budově školy patří pozemek, který je využíván pro potřeby tělesné výchovy, pracovních činností a pro potřeby školní družiny a mateřské školy. Děti a žáci mohou využít různých průlezek a houpačky, hřiště na míčové hry, běžeckou dráhu a doskočiště.

Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře není možné.

Celkový technický stav budovy je dobrý.

 

Hygienické

Dodržujeme vhodný režim vyučování s ohledem na hygienu učení, věk žáků, vhodný stravovací a pitný režim.

V našich prostorách je zdravé prostředí – podle platných norem (odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické vybavení prostorů).

Chráníme žáky před úrazy, násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.

Ve škole jsou označena všechna nebezpečná místa. Pravidelně jsou prováděny revize zařízení a prostor.

Pro dodržování pitného režimu žáků slouží prodej dotovaného školního mléka a nedotovaných nápojů.

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol.

Pro odpočinek je k dispozici školní družina, po celý rok školní zahrada s prolézačkami a hřištěm.