Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Jak se dělá pohoda


Jsme školou otevřenou komunikaci a spolupráci - "Každý problém se dá řešit, pokud o něm dokážeme společně hovořit."

Hlásíme se k inovativním školám (činnostní, kooperativní a projektové vyučování, čtením a psaním ke kritickému myšlení, genetická metoda čtení) – "Každý žák má větší motivaci k učení, pokud je podáno zajímavou formou."

Pracujeme malotřídně, tj. spojujeme 2 ročníky v jedné třídě – "Větší prostupnost mezi ročníky umožňuje individuální přístup k nadaným žákům a přirozenou spolupráci žáků."

Integrujeme do běžných tříd žáky s SPU a některými tělesnými handicapy - "Každý žák je jedinečná osobnost, která dokáže druhé obohatit."

Umožňujeme práci s počítačem – "Svět kolem nás nabízí mnoho zajímavých informací a možností."

Spojením školy mateřské se základní usnadňujeme přivykání prvňáčků na školu – "Každý prvňáček se cítí a učí lépe v prostředí a s lidmi, které už zná a kteří znají jeho."

Máme k dispozici školní zahradu – "Na čerstvém vzduchu zdravé tělo, zdravý duch i zdravý rozum."

Roční práci provází řada školních tradic, které obohacují kulturní život v našich obcích – "Společná zábava podporuje společnou práci a dobré mezilidské vztahy."