Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vzdělávání na dálku


Vážení rodiče,

Školy i žáci mají za sebou více než rok vzdělávání na dálku. Byl to pro všechny rok dlouhý a nepochybně mimořádně náročný. Proto mi dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci při domácím vzdělávání Vašich dětí.

V naší škole výuka na dálku probíhá synchronně (učitel je propojen se žáky prostřednictvím komunikační platformy v reálném – stejném - čase) v I.třídě i ve II.třídě. Pokud některý žák nemá k dispozici potřebné vybavení pro vzdělávání na dálku, je mu poskytnut školní notebook, popřípadě  podklady pro vzdělávání na dálku jinou formou – tištěné materiály. Všichni žáci mají učebnice, sešity i pracovní sešity.

Jako hlavní platformu využíváme webovou aplikaci Učíme se.cz. Jejím prostřednictvím se žáci  učí se svými učitelkami a asistentkami pedagoga v určeném čase dle rozvrhu. Ke vzdělávání na dálku učitelky i rodiče a žáci využívají i jiné komunikační platformy – nejvíce telefon, email a WhatsApp nebo messengers.

Nechceme, aby rodič suploval roli učitelky, ale měl by nám pomoci s motivací dětí k domácí práci. Vy, rodiče, budete dítě podporovat v učení, věnovat se mu tak, jak mu jeho čas a osobní možnosti umožňují. Není smyslem zničit rodiče a následně i dítě. Naopak – cílem je naplnit společný i individuální čas dítěte smysluplně tak, aby i nadále dítě zažívalo RADOST Z UČENÍ a i Vy jste si společný čas užili. Rodiče prosím, aby byli v případě problémů v kontaktu s třídními učiteli. Po návratu do školy učitelky se žáky proberou problematickou látku a vysvětlí jim to, čemu nerozumí. 

Věřím, že nastalou situaci v klidu zvládneme. Teprve nyní si můžeme v praxi ověřit to, co žákům stále tvrdíme: " Neučíte se pro známky, neučíte se pro učitele, ale učíte se pro sebe". Takže úspěšné učení.

 

PDF souborVzdělávání na dálku - informace (Velikost: 121.34 kB)